Ifitábor – Oszkó (2015.08.11-08.14.)

Augusztus 11-én, egy forró keddi napon indultunk mi, az Öttevényi Ifikör tagjai az éves nyári táborozásunk idei helyszínére, Oszkóra, a Hegypásztor Kör Egyesület fennhatósága alá tartozó Erdei Iskola és Turistaszállásra. A Hegypásztor Kör 1985-ben alakult helyi fiatalokból Oszkó községben.
„Az alapítók célja az volt, hogy a faluhoz tartozó szőlőhegy műemléki értékű présházait dokumentálják, lehetőség szerint megmentsék, valamint kulturális programokat szervezve megpróbálják élénkíteni a falu életét, felelevenítve annak hagyományait. A célok tetteké váltak, a Hegypásztorok lelkesedése és tenni akarása ma is töretlen.”
Az első nap az utazás mellett a szőlőhegy felfedezésével telt. A szállás területén tanösvényt alakítottak ki, melyen végighaladva az Oszkói Pincesor tekinthető meg. Ezen az útvonalon láthattuk a legöregebb pincét, és a zsúpkészítés mesterségével is megismerkedhettünk. Este szentmisében adtunk hálát a tábor létrejöttéért, majd miután besötétedett, éjszakai métázásra vállalkozott a csapat.
Másnap gyalogosan elzarándokoltunk Csehimindszentre, Mindszenty József bíboros, hercegprímás szülőfalujába. Ott a helyi plébános atyával együtt szentmisét mutattunk be, majd azután keresztutat jártunk a templom körül álló, a bíboros atya gondolataival kiegészített stációknál. A délután a Mindszenty Emlékház és Múzeum látogatásával telt. Az emlékházban a bíboros atya személyes tárgyai, illetve életének fontos állomásai tekinthetők meg, különös tekintettel börtönéveire. A kiállítás a Terror Háza Múzeum anyagával azonos. Miután visszaértünk a szállásra, szalonnát sütöttünk, majd egész éjszaka a szabad ég alatt néztük a csillagokat.
Csütörtökön biciklivel elkerekeztünk a Szajki-tavakhoz. Az egész nap játékkal, focizással, vízigúla-építéssel telt. Este bográcsban főztük a vacsorát, és nem maradhattak el a jól ismert közösségi játékaink, illetve a hullócsillag-nézés sem.
Pénteken, az utolsó napon a vasvári templomba látogattunk el, majd a Vasi Hegyhát Kneipp-témaútjának vasvári állomását, az inhalátorházat tekintettük meg a sétaúton keresztül. Táborunkat közös imával kezdtük, és közös imával fejeztük be a pénteki napon, este, az öttevényi plébánián.