Return to Karitász

Tevékenységünkről

Három egyházközség, Kunsziget, Mosonszentmiklós, és Öttevény 2015 májusában közös katolikus karitász csoportot hozott létre. Mindannyian úgy gondoltuk, hogy az egyházmegyei karitászhoz csatlakozva, de önállóan működve mi is szeretnénk a karitatív munkából részünket kivenni. Mára sajnos Mosonszentmiklós kikerült e három településből, de helyére léphetnek Abda, Börcs és Ikrény egyházközségei. Azon szeretnénk fáradozni, hogy ezen segíteni akarás elsősorban a településeinken élő idős emberekhez, a gyermekeiket egyedül nevelő kis- és nagycsaládosokhoz, munkanélküliekhez, testi és lelki fogyatékosokhoz eljusson. Kapcsolatot, együttműködést szeretnénk kötni és ápolni a települések önkormányzataival, intézményeivel, civil szervezeteivel és az egész lakossággal. Így közösen egymást tájékoztatva oda fog eljutni a segítség ahova ténylegesen szükséges. Szoros, mindennapi, egymást segítő kapcsolatot kívánunk fenntartani az egyházmegyei karitásszal is. Bekapcsolódnánk az országos karitatív megmozdulásokba is. Természetesen nem minden esetben csak az anyagi segítség biztosítása a fontos, hanem az emberi odafigyelés, a lelki segítségnyújtás is, melyben nagy segítségünkre van az öt település plébánosa, Winkler Zsolt atya.

Ahhoz, hogy eredményesen segíthessünk, elsőként az Isteni szeretet elfogadása és annak emberi továbbadása a legfontosabb. Imádságainkban kérjük Istent, hogy jó döntéseket hozzunk a rászorulókkal kapcsolatban. Lehet, hogy egyszerűbbnek tűnik egy kis aprópénzt adni valakinek, de ha merünk nyitottak maradni és megkeresni saját feladatunkat a rászorulók segítésében, akkor nagyon szép szolgálatot teljesíthetünk. Ez nem kis fáradságot jelent, de sokkal többet vihetünk el Isten szeretetéből embertársaink számára, mint a meggondolás nélkül, menekülésképpen adott alamizsna.

Ha olvasóink is egyetértenek a fenti gondolatainkkal, tevékenységünk fontosságával akkor szeretettel várjuk a segíteni és tenni akaró emberek jelentkezését.

Tisztelettel és szeretettel: Király Péter karitász vezető