Return to Templomaink

Öttevény

Cím: 9153 Öttevény, Fő u. 120.
Templom titulusa: Keresztelő Szent János
Búcsúnap: június 24. – Keresztelő Szent János Születése

Plébániai Tanácsadó Testület 2020-2025

 Bőszéné H. Erzsébet rendezvényfelelős
 Gerzsabek Béla pénztáros
 Gintli Katalin
 Gintli Zoltán plébániai gondnok, számvizsgáló
 Győry Károly
 Kántor László jegyző
 Király Péter karitász felelős
 László Ferenc templomatya(gondnok)
 László Ferencné alelnök
 Móricz Sándorné számvizsgáló
 Németh László
 Sallai Regina kommunikációs koordinátor
 Szabó Ferenc ifj.
 Szabó Vince
 Szekeres Bernát kommunikációs felelős

Templomunkról röviden

Az öttevényi Keresztelő Szent János templom egyes források szerint 1720-ban, más források szerint 1786-ban épült. Kegyura Khun-Héderváry Károly. Az épületet többször felújították, illetve a faluban 1849-ben pusztított tűzvészben keletkezett sérülések miatt újjáépítették. Templomunkban található az 1934-ben öntött és felszentelt „Hősök harangja”, melyen a háborúban elesett hősök nevei szerepelnek. Az eredeti templombelső a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) után sok más templombelsőhöz hasonlóan átalakult. A szószék elbontásra került, az oltárkép helyére falfestmény került. A hagyományos oltár helyett szembemiséző oltárt helyeztek el. A II. világháborúban elvitt két harang helyére a hívek és a plébánia közössége 1992-ben a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére egy harangot újraöntetett. A templom és környezete 2013-14-ben felújításra került. Egyik külső falán elhelyezésre került egy szép Trianoni emlékfa, másik falán márvány emléktábla látható az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatául esett öttevényi plébános, Maráz Lajos tiszteletére.

(forrás: http://www.otteveny.hu/onkormanyzat/latnivalok/)

Keresztelő Szent János

Szülei Zakariás zsidó pap és felesége Erzsébet, idős korukban kapták Isten kegyelméből Jánost, aki anyja méhétől fogva el volt telve Szentlélekkel. Ő volt Jahve végső időkre szánt prófétája, aki születése, beszéde és tettei által meghozza Izrael népének az üdvösség idejét. (Lk 1,15-17)
Amikor a zsidók meglátták a Keresztelő bőrövvel összefogott teveszőr ruháját, legizzóbb prófétájukra Illésre emlékeztek, akinek az akkori zsidóság várakozása szerint a vég előtt vissza kell térnie, hogy Jahve vagy a Messiás előfutáraként fölkészítse a népet az üdvösség idejére.
„Tartsatok bűnbánatot! Térjetek egész emberségtekkel Istenhez és az ő eljövendő országához.” (Mt 3,2)
A Keresztelő igaz prófétaként emelte föl szavát az Isten parancsát semmibe vevő tartományi fejedelem ellen. Amiért János Heródes vétkét oly bátran megnevezte, elfogták. Heródes mostohalánya Salome egy borgőzös ünnepi mulatságon táncáért fizetségül a rab János fejét követelte. (Mk 6,17-29)
A keresztelő üdvtörténetileg páratlan jelentősége: Isteni küldetésének és prófétai nagyságának örök tanúja lett Jézus azáltal, hogy fölkereste a Jordánnál és megkeresztelkedve vallomást tett prófétai igehirdetése és Isten népének fölkészítése mellett. (Mk 1,9)
János igazi próféta volt, az utolsó és a legnagyobb a próféták közül. Ő az igaz világosság tanúja – mely világosság a világba jött – de nem ő maga a világosság. (Jn 1,8-10)
Az egyház Jézuson és Szűz Márián kívül csak Keresztelő Szent Jánosnak ünnepli meg a test szerint való születése napját.

(forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/keresztelo-szent-janos-szuletese)

Egyházközségünk lelkipásztorai

Miskóczi Bernát 1669-1675
Kuzmich Péter
Ray Imre
Tamás Licnotius
Piskarich György 1721
Hapó János 1721-1723
Belkovics Ádám 1723-1727
Bujdosó Mihály 1727-1730
Kulsits Mátyás 1730-1737
Bognár József 1737-1765
Jemri József 1765-1774
Mollih Ferenc 1774-1779
Slapál Márton 1779-1815
Kerekes György 1815-1847
Tóth József 1847-1848
Horváth Ferenc 1849-1852
Horváth József 1852-1856
Barbay Alajos 1856-1892
Lukáts János 1892-1919
Hóbor Ferenc 1922-1925
Keifes Károly 1925-1960
Kováts Károly 1960-1961
Maráz Lajos 1961-1975
Somfai Árpád 1974-1976
Péntek József 1976-1993
Gál Imre 1993-2004
Winkler Zsolt 2004-