Return to Templomaink

Abda

Cím: 9151 Abda, Szent István u. 10.
Templom titulusa: Szent József
Búcsúnap: augusztus 20.

Plébániai Tanácsadó Testület 2020-2025

 Balázs Ferenc
 Csigó László alelnök
 Kozma Sándorné karitász felelős
 Markó Gábor plébániai gondnok
 Markóné Molnár Mariann
 Morvay Henrik
 Németh Ákos pénztáros
 Pongráczné Hodossy Erika kommunikációs felelős
 Saru Zsuzsanna számvizsgáló
 Somogyi György templomatya (gondnok)
 Szamosi Ferenc számvizsgáló
 Szekeres Ferenc
 Szűcs Gyula
 Szücs Tibor karitász felelős
 Virágné Bertalan Éva jegyző

Templomunkról röviden

Az abdai Szent József templom 1843-1845 között épült klasszicista stílusban. Felszentelése 1845. augusztus 20-án történt, a templom búcsúját a szokásoktól eltérően nem a védőszentjének – Szent Józsefnek – a névnapján, hanem szentelése évfordulóján, augusztus 20-án van.
A templom berendezése 1840 körüli mellékoltárokból, szószékből és padokból áll. A falfestményeket Samodai József készítette (befejezte Hertay Mária).
A templom előtt a Szeplőtlen Szűz Mária 1700-ból származó kőképe (szobra) áll, a falu legrégibb tárgyi emléke. Felirata a következő: “A kuruc világnak e jeles műve egy közkatonának szerzeménye. Az abdai helység nagybecsű kincse ide tétetett az 1852-ik évben Csapó Ignác lelkészségében.” A latin nyelvű felirat szerint a szobrot Nuber György kuruc katona készítette.

(forrás: http://www.abda.hu/index.php/abda/helytortenet)