Return to Templomaink

Kunsziget

Cím: 9184 Kunsziget, Petőfi tér 13.
Templom titulusa: Szent Lőrinc vértanú
Búcsúnap: augusztus 10.

Plébániai Tanácsadó Testület 2020-2025

 Ács Péter
 Angyal Tamás templomatya (gondnok)
 Bélaváriné V. Margit karitászfelelős
 Kungl Anita kommunikációs felelős
 Major Ernő jegyző
 Szalai Árpád pénztáros
 Szalai József
 Szalai Márk
 Szalai Miklós
 Szalai Sándor alelnök
 Tóth Balázs rendezvényfelelős
 Tóth Zoltán számvizsgáló
 Varga Balázs plébániai gondnok
 Virger Gyula számvizsgáló

Templomunkról röviden

Kunsziget első templomát Szécsényi Lőrinc építtette az 1670-es évek környékén. Szent Lőrinc vértanú tiszteletére szentelte fel a templomot az építtető fia, Szécsényi Pál győri nagyprépost 1677 körül.
A falu ekkoriban népesedett be újra, miután Győr török kézre kerülése után elnéptelenedett. 1683-ban aztán újra menekülni kellett a falu lakóinak, amikor a török Bécs ellen indult. A dúlás nem kímélte a néhány éves templomot sem.
1698 után a Viczay-Héderváry családé lett a falu, ők telepítették újra katolikus lakossággal. A templomot felújították.
1786-ban az addig Öttevény filiájaként szereplő község önálló plébániává alakult.
A ma is látható templom 1843-44-ben épült, késő klasszicista stílusban. Az építést Szinger György építőmester vezette. A régi templomból megmaradt húsz férőhelynyi pad és az 1718-ból való miséző kehely is, rajta a GVNT. SIGHET feliratta.
A templom belső festése márványhatású, ezt a mennyezeti seccókkal együtt Borsa Antal festőművész készítette 1957-ben.
Az első világháború idején elvitték a templomból a legkisebb és legnagyobb harangját. A mai két harang a harmincas években került a templom tornyába. Ma már elektronikus rendszer húzza a harangokat, a templom padjai fűtöttek, és hangfalak erősítik a misét mondó plébános hangját.
2010-ben lecserélték a templom tetőszerkezetét, szigetelték és kívülről felújították és újrafestették a falakat, valamint az épület díszes külső világítást kapott.

(forrás: http://www.kunsziget.hu/pages/show/46/templom)

Szent Antal kápolna

A Szent Antal fogadalmi kápolna mai formája 1901-ben épült, amikor a kunszigetiek Szent Antal közbenjárását kérték a marhavész megfékezéséhez. A hagyomány úgy tartja: ahogy a kápolna falai emelkedtek, úgy múlt el a járvány.

Bizonyos, hogy Szent Antal már ezt megelőzően is a falu patrónusának számított, hiszen a kápolnát egy régebbi kápolna helyére építették.

E korábbi épületet az 1831-es kolerajárványhoz köti a közösségi emlékezet.

A kápolna ereklyéje Szent Antal tunikájának egy darabja: 1852-ben került ide a helyi plébánián lévő feljegyzés szerint. A régi oltárkép 1857-ből való; felirata:

“Óh Szent Antal kérd az Istent értünk,
Dögveszélytől mentse meg községünk.
És hogy egykor az egekbe jussunk,
Az Úr Jézus jobbjára állhassunk.”

A kunszigeti Szent Antal-kultuszt a néprajzi szakirodalom is számon tartja.

Plébániai nap

Az első plébániai napot 2009-ben szerveztük meg. Az a gondolat vezérelt bennünket, hogy a három egyházközség hittanos gyerekeinek rendszeres alkalmakként tartalmas elfoglaltságot nyújtsunk.
Évente 3-4 alkalommal, szombat délelőttönként gyűlünk össze, általában a kunszigeti plébánián. Mindig a közelgő ünnepkörrel kapcsolatos előadást, beszélgetést tartunk, melyet kézműves foglalkozások követnek.

Örömünkre szolgál, hogy egyre több gyermek részt vesz a rendezvényünkön, már 50-60 fős gyerekcsapat zsivaja tölti be a termeket. Igyekszünk sok kézműves technikát felvonultatni, volt már mártott gyertya készítés, írott tojás festés, tojás berzselés, készítettünk gyöngyös virágfüzért, karácsonyi képeslapot, madaras ajtódíszt, falevélből rózsacsokrot, mécsestartót, papírtököt, sőt, festettünk erdei manót is.
Terveink között szerepel a plébániaudvar kemencés nyári konyhájának beüzemelése langalló sütésre is.
Minden érdeklődő hittanost továbbra is szeretettel várunk rendezvényeinkre, melyek ingyenes programok.

Kézműves tábor

A kézműves táborokat a plébániai napok kézműves foglalkozásainak sikerén felbuzdulva 2011-től szervezzük. Azoknak az öttevényi, mosonszentmiklósi és kunszigeti hittanos gyerekeknek szánjuk programunkat, akik egy-egy technikával közelebbről is megismerkednének.

Erre lehetőséget is ad a tábor, melynek végén a résztvevők tetszetős, használati és dísztárgyakkal térhetnek haza. A táborban díszítettünk nyomdatechnikával vászontáskát, pólót, megismerkedtünk a nemezelés alapjaival, készítettünk mozaikot, gyöngy ékszereket, és hangulatos nyári lámpást is.

Minden tábort kis kiállítással zárunk, ahol a szülők, nagyszülők megnézhetik a táborozók alkotásait. A három napos tábort önköltségen, délelőtti és délutáni foglalkozásokkal, és napközbeni ellátással szervezzük.