Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe Ikrényben (2019.09.15.)

2019. szeptember 15-én, vasárnap 17 órai kezdettel tartották Ikrényben a Szent Kereszt Felmagasztalásának búcsúi szentmiséjét. Ez alkalomból az oltárra kihelyezésre került a templomban őrzött Szent Kereszt ereklye.

Az ünnepi szentmisét Varga Gábor újmisés atya, tatai káplán mutatta be Winkler Zsolt esperes-plébános és Nagy Lajos diakónus közreműködésével.

A főcelebráns atya szentbeszédében kiemelte a kereszt szerepét mindennapi életünkben. Rávilágított arra, hogy Isten a kereszt áldásával és nehézségeivel együtt akar elvezetni minket az üdvösségre.

Gábor atyát az Ikrényi Plébániai Tanácsadó Testület alelnöke, Fazekas Zoltán köszöntötte, aki elmondta, milyen ritka, de annál nagyobb öröm, hogy újmisés atyát fogadhatunk templomunkban. Marton Zsolt váci püspök székfoglalójában említett példája szerint kívánta neki, hogy papsága mellett maradjon mindig ember. Gyümölcsöző papi szolgálatához a Szentlélek segítségét, a Jóisten áldását kérte.

A szentmise végén mindenki újmisés áldásban részesült.